Darbo užmokestis

Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis 2023 m. darbo užmokestis (Eur)Vidutinis 2023 m. III ketvirtis darbo užmokestis (Eur)  
1.Direktorius*1
2.Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui  2  2185  2185
3.Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas)  5,25  1484  1488
4.Bendrojo ugdymo mokytojai                                     (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas)16,1618961908
5.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas5,4716811658
 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas *1,13
6.Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas3961961
7.Mokytojo padėjėjas1,5948948
8.Kompiuterininkas*0,5
9.Sekretorius*1
10.Vairuotojas312581302
11.Vyriausias virėjas1
12.Virėjas210411041
13.Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas,  valytojas, kiemsargis, budėtojas)9840840

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis 2023 m. darbo užmokestis (Eur)Vidutinis 2023 m.  II ketvirtis darbo užmokestis (Eur)  
1.Direktorius*1
2.Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui  2  2185  2185
3.Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas)  5,25  1484  1484
4.Bendrojo ugdymo mokytojai   (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas)16,0818961896
5.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas4,8616811681
 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas *1,01
6.Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas3961961
7.Mokytojo padėjėjas1,5948948
8.Kompiuterininkas*0,5
9.Sekretorius*1
10.Vairuotojas312581258
11.Vyriausias virėjas1
12.Virėjas210411041
13.Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas,  valytojas, kiemsargis, budėtojas)9840840

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.


Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis 2023 m. darbo užmokestis (Eur)Vidutinis 2023 m. I ketvirtis    darbo užmokestis (Eur)  
1.Direktorius*1
2.Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui  2  2185  2185
3.Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas)  5,25  1484  1484
4.Bendrojo ugdymo mokytojai                                     (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas)16,0818961896
5.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas4,8616811681
 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas *1,01
6.Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas3961961
7.Mokytojo padėjėjas1,5948948
8.Kompiuterininkas*0,5
9.Sekretorius*1
10.Vairuotojas312581258
11.Vyriausias virėjas1
12.Virėjas210411041
13.Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas,  valytojas, kiemsargis, budėtojas)9840840

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.


Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis 2022 m. darbo užmokestis (Eur)Vidutinis   2022 m. IV ketvirtis darbo užmokestis (Eur)  
1.Direktorius*1
2.Direktoriaus pavaduotojai (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui  2  1870  1870
3.Pagalbos mokiniui specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, auklėtojas)  5,25  1309  1309
4.Bendrojo ugdymo mokytojai                                     (metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas)16,0816681668
5.Ikimokyklinio ugdymo mokytojas4,8614981498
 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas *1,01
6.Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas3856856
7.Mokytojo padėjėjas1,5850850
8.Kompiuterininkas*0,5
9.Sekretorius*1
10.Vairuotojas311761176
11.Vyriausias virėjas1
12.Virėjas2886886
13.Darbininkai( virtuvės darbininkas, darbininkas,  valytojas, kiemsargis, budėtojas)9730730

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.