Ugdymo proceso trukmė

Mokslo metų pradžia: 2021 m. rugsėjo 1 d.

Atostogos (1–4, 5–10 kl.):

Rudens atostogos2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Planuojama mokinių vasaros atostogų pradžia:

KlasėsVasaros atostogų pradžios data
1-4birželio 10 d. *birželio 6 d.
5-10birželio 24 d. *birželio 20 d.
*atsižvelgiant į 2021-2022 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų galimybes ir mokykloje atliktas papildomas veiklas. Renginius, edukacines išvykas, mokslo metų trukmė gali būti trumpinama.

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1-10  kl. – I pusmetis prasideda – 2021-09-01 d. ir baigiasi – 2022-01-31 d.

1-4 kl. – II pusmetis prasideda – 2022-02-01 d. ir baigiasi – 2022-06-09 d.

5-10 kl. – II pusmetis prasideda – 2020-02-01 d. ir baigiasi – 2020-06-23 d.