Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos programa


Visos dienos mokyklos savybės:

  • ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas;
  • tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas;
  • vaikui teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos;
  • organizuojamas maitinimas dienos metu;
  • vaikams sudaromos sąlygos pailsėti, bendrauti bei bendradarbiauti su bendraamžiais įvairiose veiklose;
  • užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus;
  • į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai.

Kuriame neskubančią, rūpestingą ir vaikų ugdymosi poreikius atitinkančią Visos dienos mokyklą. Tikimės, kad Lygumų pagrindinėje  mokykloje vykdomas  projektas „Visos dienos mokykla“  padės  mokyklai išlikti patraukliai vietos bendruomenėje.


Projektinė veikla