Savivaldos institucijos


Mokyklos taryba

Mokiniai:

 • Mažvydas Daunys – 9 kl.
 • Luka Baltramiejūnaitė – 10 kl.
 • Aurimas Balčiūnas – 10 kl.

 Tėvai:

 • Birutė Daunienė
 • Birutė Miniotienė
 • Oksana Stegvilaitė

 Mokytojai:

 • Dalia Rimkuvienė
 • Daiva Balčiūnienė
 • Ilona Miežienė

Tėvų komitetas

 • Birutė Daunienė – ikimokyklinės ugdymo grupės tėvų atstovė;
 • Ieva Šandarytė – priešmokyklinės ugdymo grupės tėvų atstovė;
 • Jurgita Tarasevičiūtė – 1 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Lina Sklašiuvienė – 2 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Jurgita Jankevičiūtė – 3 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Birutė Miniotienė – 4 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Ela Ušakova – 5 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Indrė Švambarytė – 6 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Daiva Baltramiejūnienė – 7 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Vilma Vidginienė – 8 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Vilma Remeikienė – 9 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Aušra Žukauskienė – 10 klasės mokinių tėvų atstovė.

Mokinių taryba

 • Akvilė Špakauskaitė, 5 klasės seniūnas;
 • Eva Petkevičiūtė, 5 klasės seniūno pavaduotojas;
 • Arūnė Balčiūnaitė, 6 klasės seniūnas;
 • Goda Daukšaitė, 6 klasės seniūno pavaduotojas;
 • Marija Tvarušytė, 7 klasės seniūnas;
 • Lukrecija Beinoraitė, 7 klasės seniūno pavaduotojas;
 • Mantas Vepštas, 8 klasės seniūnas;
 • Pranas Radžius, 8 klasės seniūno pavaduotojas;
 • Mažvydas Daunys, 9 klasės seniūnas;
 • Evaldas Švambaris, 9 klasės seniūno pavaduotojas;
 • Aurimas Balčiūnas, 10 klasės seniūnas;
 • Luka Baltramiejūnaitė, 10 klasės seniūno pavaduotojas.