Savivaldos institucijos


Mokyklos taryba

Mokiniai:

 • Mažvydas Daunys – 9 kl.
 • Luka Baltramiejūnaitė – 10 kl.
 • Aurimas Balčiūnas – 10 kl.

 Tėvai:

 • Birutė Daunienė
 • Birutė Miniotienė
 • Oksana Stegvilaitė

 Mokytojai:

 • Dalia Rimkuvienė
 • Daiva Balčiūnienė
 • Ilona Miežienė

Tėvų komitetas

 • Birutė Daunienė – ikimokyklinės ugdymo grupės tėvų atstovė;
 • Ieva Šandarytė – priešmokyklinės ugdymo grupės tėvų atstovė;
 • Jurgita Tarasevičiūtė – 1 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Lina Sklašiuvienė – 2 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Jurgita Jankevičiūtė – 3 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Birutė Miniotienė – 4 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Ela Ušakova – 5 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Indrė Švambarytė – 6 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Daiva Baltramiejūnienė – 7 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Vilma Vidginienė – 8 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Vilma Remeikienė – 9 klasės mokinių tėvų atstovė;
 • Aušra Žukauskienė – 10 klasės mokinių tėvų atstovė.

Mokinių taryba

 • Viljamas Laucius – 7 klasės seniūnas;
 • Marija Tvarušaitė – 7 klasės seniūno pavaduotoja;
 • Pranas Radžius – 8 klasės seniūnės pavaduotojas;
 • Goda Miliukaitė – 9 klasės seniūnė;
 • Evaldas Švambaris – 9 klasės seniūnės pavaduotojas;
 • Balčiūnas Aurimas – 10 klasės seniūnas;
 • Baltramiejūnaitė Luka – 10 klasės seniūno pavaduotoja;