Vadovai

Direktorė Asta Gasiūnienė
8(421) 43 773
asta@lygumu.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Rutkevičienė
8(421) 43 741
lina.rutkeviciene@gmail.com

Pavaduotojas ūkio reikalams
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Bulaitis
8(421) 43 731
bulaitismindaugas@gmail.com

Sekretorė Janina Aleksandravičienė
8(421) 43 731
aleksandraviciene.janina@gmail.com