Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Rutkevičienė.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Susiję dokumentai: