Padėka rėmėjams

Dėkojame Lygumų seniūnijos seniūnei Ivetai Ovsiukienei už:

 • įrengtą Lygumų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams žaidimo aikštelę.

Dėkojame Lygumų žemės ūkio bendrovės pirmininkui Petrui Ivanauskui už:

 • Pagalbą įrengiant ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų žaidimų aikštelę;
 • Finansinę paramą skaldos pirkimui mokyklos įvažiuojamosios kelio dalies remontui;
 • Finansinę paramą, skirtą mokyklos koridorių sienų dažymui;
 • Nupirktą mokyklos valgyklai prekybinę šaldymo vitriną;
 • Padovanotus mokyklai tris kompiuterius;
 • Elektros kabelio įsigijimą ir įrengimą moduliniam darželiui;
 • Nupirktą mokyklos valgyklai elektrinį pečių ir elektrinę keptuvę;
 • Atvežtą žemę alpinariumo įrengimui;
 • Transporto priemonės paramą skaldos parvežimui;
 • Finansinę paramą modulinio darželio pastato nuomai.

Dėkojame buvusiems Lygumų pagrindinės mokyklos mokiniams, verslininkams  bei visiems, kurie finansiškai prisidėjo prie mūsų mokyklos remonto:

 • K. Čiurilai
 • K. Ušakovui
 • K. Povilaitienei
 • M. Lukošiūnienei
 • E. Gudkovui
 • I. Gruzdienei
 • D. Čėsnai
 • A. Žukauskienei
 • Pakruojo r. tarybos nariui A.Vasiliauskui

Dėkojame Lygumų žemės ūkio pirmininkui Petrui Ivanauskui ir buvusiam mokiniui Kazimierui Čiurilai už mokyklai padovanotą Lietuvos Nepriklausomybės 100 – mečiui skirtą simbolinį metalo dirbinį.

AB „Dolomitas“ generaliniam direktoriui Mindaugui Gudui už:

 • Padovanotą mokyklai skaldą.

Už finansinę paramą mokyklai:

 • A. Žukauskienei
 • V. ir R. Petkevičiams