Ugdymo turinio atnaujinimas

Pakruojo r. Lygumų pagrindinės mokyklos atnaujinto ugdymo turinio darbo grupė:

  • Lina Sklašiuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo koordinatorius (lina.sklasiuviene@lygumu.lt).
  • Rita Ušackienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė.
  • Ilona Dūdėnienė, pradinių klasių mokytoja, narė.
  • Paulius Paulauskas, matematikos ir informacinių technologijų mokytojas, narys.
  • Lina Rutkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.
  • Vida Arlauskienė, fizinio ugdymo, technologijų mokytoja, narė.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Ugdymo turinio atnaujinimas: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Bendrųjų programų diegimo tyrimas: https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

Kompetencijos: skaityti čia

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujimą: skaityti čia

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Susitikimai ir pristatymai – Mokykla 2030

Naudingos nuorodos:
https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7