Biblioteka

Bibliotekos vedėja Ilona Miežienė

E. paštas: ilona.mieziene@gmail.com 

>
Savaitės dienosDarbo laikas
Pirmadienis8.00 – 12.00
Antradienis8.00 – 12.00
Trečiadienis8.00 – 12.00
Ketvirtadienis8.00 – 12.00
Penktadienis8.00 – 12.30

PAS MUS 

Kaupiama ir siūloma informacija, atitinkanti mokyklos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius (programinė, metodinė, pedagoginė, informacinė literatūra);

Komplektuojami, tvarkomi, saugomi ir skaitytojams pateikiami spaudiniai;

Komplektuojami, tvarkomi ir atitinkamų dalykų mokytojams išduodami vadovėliai;

Rengiamos naujų spaudinių, literatūrinės parodos, informaciniai stendai;

Sudaromos sąlygos moksleiviams savarankiškai mokytis įvairių dalykų naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;

Mokoma susirasti informaciją, ją analizuoti ir vertinti; 

MOKYKLOS BIBLIOTEKININKAS 

Kuria metinę veiklos programą, orientuotą į mokyklos tikslus, atspindinčią visas funkcijas, suderintą su metodinių ratelių veiklos programomis;

Dalyvauja pedagogų tarybos posėdžiuose kaip bibliotekos vadovas;

Dalyvauja, konsultuojasi rajono mokyklų bibliotekininkų metodiniuose pasiterimuose;

Kelia kvalifikaciją bibliotekininkams organizuojamuose kursuose bei seminaruose;

Bendradarbiauja su mokyklo9s mokytojais, rajono mokyklų bibliotekininkais organizuojant renginius, rengiant projektus;

Konsultuodamasis su mokytojais rūpinasi tikslingu bibliotekos fondų komplektavimu;

Sudaro sąlygas ir skatina pačius klientus ieškoti informacijos;

Talkina klientams negebantiems savarankiškai susirasti informacijos, naudotis informacijos šaltiniais bei visa bibliotekoje esančia technika;

Palaiko gerus tarpusavio santykius su vaikais, jaunimu ir suaugusiais; 

KĄ GALIME JUMS PASIŪLYTI? 

Pagalba moksleiviams ir mokytojams ieškant informacijos projektiniams darbams atlikti;

Informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas;

Informacijos teikimas pedagogams mokyti ir naujiems ugdymo metodams taikyti;

Individuali pagalba moksleiviams renkantis literatūrą savarankiškam mokymuisi bibliotekoje;

Moksleivių mokymas naudotis visais galimais informacijos šaltiniais, pagal jų pageidavimus ir galimybes reikalingos literatūros paruošimas;

Informuojami skaitytojai apie naujai gautas knygas ir teikiama bibliografinė informacija;

Klientams išduodama programinė, mokslinė, metodinė, užklasinio skaitymo literatūra, periodiniai spaudiniai;

Naudojimasis kompiuterio bei interneto paslaugomis;

Teikiamos kopijavimo, spausdinimo paslaugos;